Prohlášení Volby pro Děčín ke zmařenému zastupitelstvu 17. září 2020

Děčín zažívá již od voleb v roce 2018 a ještě viditelněji od zasedání zastupitelstva 25. června 2020 největší krizi obecní správy v novodobých dějinách. Město je již téměř tři měsíce řízeno nelegitimní odvolanou radou o pěti členech, kteří se urputně nechtějí vzdát moci, která jim nepřísluší.

Odvolaný primátor na mimořádném volebním zastupitelstvu, které bylo svolané na popud 26 zastupitelů z 27, si drze dovolil navrhnout, aby zastupitelé avizovanou volbu stornovali neschválením programu. Co je ale zarážející, 15 zastupitelů tuto drzost, dokonce za skryté asistence dvou poslanců Parlamentu České republiky, akceptovalo a skutečně odmítlo volbu nové městské rady. Vystavili tak své město další nejistotě a posměchu. 

Všichni, kdo svým hlasováním neumožnili konání volby členů rady města, se zpronevěřili svému mandátu. Všech těchto 15 zastupitelů vyzýváme, aby rezignovali a uvolnili místo zodpovědnějším náhradníkům. Ti z nich, kteří snad usilují o zvolení do rady města, nejsou nic jiného než zbabělci. Neměli dosti odvahy na to, aby se zpříma postavili před shromáždění zastupitelů, otevřeně soupeřili s protikandidáty a podstoupili volbu. 

Volba pro Děčín, 17. září 2020
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018