Schválení obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her

Volba pro Děčín – schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o regulaci provozování hazardních her dne 21. listopadu 2019.


Po devíti letech, kdy jsme se snažili prosadit úplný zákaz hazardu, došlo k naplnění našeho cíle. Tímto bychom chtěli poděkovat za konstruktivní spolupráci všem politickým uskupením, která jsou zastoupena v zastupitelstvu města Děčín. Díky tomu bylo možné jednohlasně schválit návrh znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o regulaci provozování hazardních her.
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018