Stanovisko Volby pro Děčín ke zprávě o hospodaření příspěvkové organizace Zámek Děčín v letech 2018-2019

20. listopadu 2019 v odpoledních hodinách den před zasedáním městského zastupitelstva obdrželi jeho členové padesáti sedmi stránkovou "Zprávu z kontroly hospodaření Zámek Děčín p.o. za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019". Zprávu zpracovala daňová poradkyně ing. Renata Janečková z firmy RONDANE s.r.o. z Jablonce nad Nisou, ovšem již 3. 10. 2019. V rámci závěrečné diskuse na zasedání zastupitelstva 21. 11. 2019 bez ohlášení tématu jako bodu programu přednesl primátor Jaroslav Hrouda obsáhlou informaci o této zprávě, včetně osobní interpretace. Dne 27. 11. 2019 vydalo Město Děčín k závěrům zprávy o hospodaření své příspěvkové organizace tiskovou zprávu.

Volba pro Děčín vydává k této věci následující stanovisko.

Požadujeme důsledné vyšetření hospodaření Zámku Děčín, p. o. příslušnými orgány a neprodlené zahájení shodných kontrol u všech příspěvkových organizací města Děčína.

Upozorňujeme ovšem, že kontrola na děčínském zámku, provedená v období od 17. 7. 2019 do 30. 9. 2019, proběhla nestandardně až ex post po odvolání ředitelky zámku paní Ivety Krupičkové k 30. 6. 2019 a bez její přítomnosti. Ta tak neměla možnost řádně reagovat na výtky kontrolorů.

Ohrazujeme se proti nařčení, které zaznělo v reportáži ČT Severovýchod dne 30. 11. 2019, že bývalá paní ředitelka Iveta Krupičková mohla během svého působení na děčínském zámku způsobit škody v řádech milionů korun. Nic takového nebylo prokázáno a nestojí to ani v uvedené zprávě.

Naopak jednoznačným, i když nevyřčeným závěrem zprávy z kontroly hospodaření Zámku Děčín, p.o. je naprosté a dlouhodobé selhávání zřizovatele této příspěvkové organizace, tedy Města Děčína, a to nejen v kontrolní činnosti, ale také v metodickém vedení. Pokud je stav skutečně tak vážný, jak říká daňová poradkyně, a město opravdu podalo podnět k šetření státnímu zastupitelství, vyzýváme náměstka primátora Ing. Jiřího Anděla, který je pět let od roku 2014 odpovědný za městský majetek, aby přijal za zjištěný neblahý stav politickou odpovědnost a odstoupil z městské rady.

Konstatujeme, že provedená kontrola nebyla zadána s cílem zlepšit stav správy příspěvkové organizace města. Jejím cílem nebylo nic jiného, než dodatečně odůvodnit svévolné odstranění úspěšné ředitelky. Výsledky kontroly nyní slouží  také k zakrývání podstatné skutečnosti, že na opětovné obsazení pozice ředitele organice nebylo vypsáno korektní výběrové řízení a že na místo usedla činovnice jednoho z vládnoucích uskupení, vybraná zjevně podle stranického klíče.

Chtěli bychom znovu vyjádřit upřímný dík paní Ivetě Krupičkové a celému jejímu týmu za mnohaletou plodnou práci pro město Děčín. Každý, kdo má oči otevřené, vidí, že za Vámi zůstalo ohromné a krásné dílo. Věřte, že přes veškeré očerňování Vaší osoby, které je v těchto dnech publikováno médii, si Vás velmi vážíme. 

Volba pro Děčín, 4. 12. 2019
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018