Vládnoucí koalice v Děčíně se urputně odmítá zabývat nájemními vztahy ve Vile Tereze

Hlasovací mašinérie koalice ANO, Náš Děčín, ČSSD a KSČM včera na zasedání zastupitelstva opět ukázala svoji sílu. Celá koalice svorně odmítla zařadit do programu jednání bod Volby pro Děčín, podle kterého měla být kontrolním a finančním výborem provedena kontrola nájemních vztahů v městském domě Vila Tereza v Podmoklech.

Urputnou snahu nejednat o této záležitosti ukázala již městská rada, když řádně podaný materiál zastupitele Otto Chmelíka svévolně nezařadila do předem zveřejněného programu. Volba pro Děčín se z informací, které má k dispozici, domnívá, že v objektu Vila Tezeza a možná i v dalších městských nájemních domech panuje zmatek ve stanovování výše nájemného v bytových jednotkách či nebytových prostorech. Město Děčín se tím patrně ochuzuje o značné částky příjmové stránky rozpočtu. 

K Vile Tereze se navíc váže mimořádně nestandardní nájemní smlouva z roku 1994 na více jak tři sta metrový nebytový prostor, podle které si nájemník „odbydluje“ údajnou investici do opravy objektu ve výši  5 302 500 Kč až do roku 2062. Ten letopočet je správně, nepřehlédli jste se!  

Takové parametry smlouvy jsou sami o sobě dostatečným důvodem k tomu, aby bylo prozkoumáno její dodržování a revidovány její lhůty, výše nájemného, případně platnost.  Proč se tomuto procesu koaliční zastupitelé a dokonce členové výborů zastupitelstva brání, je nepochopitelné. Nechce se nám věřit, že by to snad mohlo být kvůli tomu, že aktérem zmíněného zvláštního nájemního vztahu je firma spojená s radním města a významným představitelem místního ANO Martinem Weissem. 

K tématu se vrátíme příští týden 3. 4. 2019 v rámci pokračování přerušeného březnového zasedání zastupitelstva. Doufejme, že se najde pod tíhou argumentů přece jen dostatečný počet zastupitelů, kteří pochopí, že kontrola ve Vile Tereza je více než žádoucí. 

Volba pro Děčín, 29. 3. 2019

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018