Vyjádření Hany Cermonové k budově bývalé knihovny

Ráda bych se vyjádřila k oficiálnímu článku vedení města ohledně využití bývalé knihovny v Podmoklech. Už proto, že sama jsem součástí tohoto vedení. Přesto je možné věci nahlížet z různých úhlů.

Výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace na prostory bývalé knihovny jsem loni v létě, v době, kdy jsem zastupovala paní primátorku, úmyslně nepodepsala. Původně bylo nastaveno tak, že rozhodující byla nejnižší cena. Z tohoto důvodu jsem vrátila materiál k dopracování odboru rozvoje a požádala jsem městského architekta, aby se celé věci věnoval. Už v tomto období jsme totiž na radě jednoznačně rozporovali celkový záměr. A také tehdy mi městský architekt sdělil, že by potřeboval více času na vyhodnocení prostorových potřeb úřadu jako celku. Celý rok nicméně trvalo jednání o výsledné podobě, rada se k tomu opakovaně vyjadřovala.

Já samozřejmě chápu nutnost hledání nového umístění odboru sociálních věcí, znám podmínky, ve kterých zaměstnanci pracují, a vím, že je nutné věc urychleně řešit. Ale když říkám urychleně, tak bych ráda připomněla, že jsou to roky, kdy se o situaci ví a hledá se vhodné řešení. 

V celé věci vnímám několik aspektů. Jednak jsou to samotné Podmokly, které jsou a do blízké budoucnosti budou zatíženy revitalizací, která ochromuje řadu přirozených aktivit. Úplně na začátku byla bohulibá myšlenka pomoci této čtvrti a zvednout její renomé. A v téhle chvíli se střetávají dvě věci: potřeby magistrátu vyřešit tíživou situaci, a to umístěním OSV do bývalé knihovny, a možnosti Podmokel, pokud by knihovna byla využita pro jejich potřeby a jejich zvelebení. Pokud nebudeme vnímat tyto věci v kontextu, můžeme se dopustit velké chyby bez ohledu na původně dobrý záměr.

Státní budovy není jednoduché převést na seznam majetku města, jak se někdo domnívá. A je důležité zvážit navýšení prostředků na jejich provoz. Nicméně zákon obci ukládá, aby zajistila provoz všech funkcí úřadu, tedy i odboru sociálního. Zároveň i město vlastní řadu objektů a bylo by možná vhodné je využít pro potřeby úřadu. A neříkám, že tyto možnosti nebyly opakovaně zvažovány a odborníky hodnoceny. A pravdou je, že výsledkem je toto racionální řešení, a to využití několik let zavřené knihovny k rozparcelování na kanceláře. 

Při prezentaci výsledného projektu jsme neviděli tři na sobě nezávislé návrhy, ale tři modifikace jednoho. Pro mě toto řešení není ideální, tento prostor ostatně ani nedává příliš možností.  Uprostřed chodby stojí sloupy, z obou stran není úplně komfortní prostor pro pohyb s kočárky, vozíky, byť se tudy „protáhnou“. Nevidím tam odpočinkové lavice, sedačky, vyhovující prostor na zabavení dětí v herním koutku. Na dnešní dobu bych zkrátka čekala velkorysejší řešení, a to i vzhledem k dalšímu rozvoji tohoto oddělení. Proto nejsem s tímto uspořádáním spokojená.

Ideální řešení pravděpodobně neexistuje, ale jsem přesvědčena, že je potřebné se o tom ještě bavit. Pojďme otevřít diskusi s občany a umožněme probrat další, na úřadu nezávislé názory spolu s odborníky. Respektuji demokratické rozhodnutí, které většinově padlo v orgánech města. Ale někde většina nerozhoduje, třeba ve vlastním svědomí.

Hana Cermonová, náměstkyně primátorky
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018