Zastupitelstvo města schválilo návrh rady na seznam investic

Zastupitelstvo města schválilo na návrh rady seznam investic pro letošní rok. Jednou z priorit našeho náměstka pro kulturu a školství Martina Pošty je vylepšení akustiky sálu Společenského domu Střelnice, které zlepší hudební zážitek z koncertů a dalších nejen hudebních produkcí.

Potřebná výměna oken bude mít nejen estetický efekt, ale zejména povede ke snížení provozních výdajů našeho kulturního svatostánku. "Využíváme toho, že Střelnice nemá nyní nájemce a v rámci pandemie se nemůže konat běžný program“ doplnil náměstek Martin Pošta.

Mezi další plánované investice patří:
- Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
- Revitalizace veřejného prostranství sídliště Březiny
- Obnova historické části Podmokel - etapa D 
- Oprava střechy ZŠ Na Stráni 
- Domov se zvláštním režimem Křešice
- Zateplení objektu ZŠ Míru 
- Rekonstrukce interiéru - MŠ Rudolfova 
- Rekonstrukce zasedací místnosti v A6

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018