Bezpečnost

Kriminalita v Děčíně dle statistik Policie ČR kontinuálně klesá. Policejní čísla ale nevypovídají nic o tom, jak bezpečně se lidé ve městě cítí. Pocit bezpečí v Děčíně je spíše nízký, což může souviset i s takzvanou latentní kriminalitou zejména v problémových čtvrtích s vyšším výskytem sociálně slabých obyvatel, kde postižení často rezignovali na ohlašování přestupků a drobné kriminality.Co se nám povedlo


Priority do budoucna

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018