Péče o Děti, rodiny, seniory

Město – to jsou především jeho obyvatelé; bez lidí by to byl jen mrtvý shluk opuštěných budov. Spokojení občané jsou pro Volbu pro Děčín tím nejdůležitějším. V současné době prochází společnost četnými globálními i lokálními změnami. Populace stárne, mění se životní styl jednotlivých generací, špatná vládní politika klade na města a obce stále větší požadavky a přenáší na ně stále větší díl své agendy. Na vše je ale nutné pružně reagovat tak, aby i přes všechny těžkosti bylo město pro své obyvatele stále milým domovem – od začátku až do konce.


Co se nám povedlo
 • Vytvořili jsme koncepci prorodinné politiky. Ta získala druhé místo v celonárodní soutěži Obec přátelská rodině. 
 • Odměnu 300.000 Kč, kterou jsme za 2. místo získali, jsme využili k zahájení projektu Týden nejen pro seniory a vytvořili jsme nový přehledný web pro rodiny se souhrnnými informacemi ze sociální oblasti, školství, kultury, zařízení, dětských hřišť, volnočasových aktivit apod. 
 • Navýšili jsme kapitolu pro sociální oblast o 1.000.000 Kč oproti roku 2017, které putovaly do organizací zajišťující sociální služby pro Děčín.
 • Opravili jsme domov pro seniory na Kamenické, který získal ocenění Značka kvality.
 • Tvoříme bytovou politiku města, která podpoří mladé rodiny, matky samoživitelky, seniory a další osoby v tíživé životní situaci - připravujeme připomínkování veřejností.
 • Budujeme město bez bariér nejen pro vozíčkáře, ale také pro seniory a rodiny s kočárky.

Priority do budoucna
 • Zvětšíme bytový fond města o desítky bytových jednotek.
 • Budeme i nadále podporovat rozvoj sociálních služeb ve městě, a to s ohledem na globální stárnutí populace zejména pro seniory.
 • Navýšíme počet míst v pobytových službách pro seniory – nový dům pro seniory a dům se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou nemocí.
 • Seniory budeme uceleným programem motivovat a podporovat v aktivním přístupu k životu.
 • Podporujeme fungování stávajících dluhových poraden pro osoby v exekuci.
 • Podpoříme rozvoj paliativní péče ve městě.

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018