Veřejný prostor

Velmi často si jako Děčíňáci říkáme, že naše město je krásné. Jako důvod uvádíme většinou jeho polohu na Labi v čarokrásné krajině. Není to ale málo? Pocit uspokojení z prostředí, které nám bylo dáno shůry, bez našeho přičinění, je přece v přímém rozporu se špatným stavem a pocity z vlastního města, z našeho společného veřejného prostoru. Na náměstích, v ulicích a parcích u nás doma se cítíme z mnoha důvodů většinou špatně. To bychom měli změnit. My všichni obyvatelé města, kteří společný veřejný prostor utváříme svými aktivitami a životním stylem.

Veřejný prostor je něco jako obývák města. Měl by být atraktivní, příjemný, měl by vybízet k trávení volného času a odpočinku po namáhavých pracovních dnech. Měl by být inspirativním a důstojným prostorem pro naše životní okamžiky – první krůčky, první cestu do školy, první pivo, první pusu. Vždyť prostřednictvím zážitků ve veřejném prostoru si k městu vytváříme hluboký vztah, který trvá celý život.

Co se nám povedlo
 • Prosadili jsme a zařídili funkci městského architekta a v náročném otevřeném konkurzu obsadili pozici renomovanou osobností. Zařadili jsme se tímto mezi skupinu osvícených a progresivních měst v České republice!
 • Zahájili jsme stavební obnovu ulic a náměstí v Podmoklech první etapou na Husově náměstí a v ulici Prokopa Holého. 
 • Nechali jsme zpracovat územní studii na obnovu dalšího sídliště - Bynova. 
 • Na Mariánské louce a v zámeckých zahradách ukazujeme skeptikům, že veřejný prostor a městský majetek lze dobře spravovat k užitku obyvatel města.
  
Priority do budoucna
 • Jednoznačně je to zlepšení komunikace a informovanosti obyvatel města. Veřejný prostor netvoří jen vedení města nebo magistrát, ale všichni jeho občané.
 • Budeme pokračovat v rozpracované obnově Podmokel.
 • Zahájíme obnovu Bynova, kterou právě zpracovává architektonická kancelář, a budeme pokračovat také v dalších částech města.
 • Podpoříme práci městského architekta možností spolupráce s dalšími odborníky, např. speciality na městskou dopravu a zeleň. 
 • Po opravách volají desítky a stovky míst. Podstatná věc je pravidelná údržba. Některá místa ale potřebují velkou a promyšleno změnu, např. Labské nábřeží nebo Komenského náměstí, kterou společně s vámi naplánujeme a zajistíme.
 • Budeme intenzivně řešit nevzhledné prázdné domy a brownfieldy s jejich vlastníky, chátrající domy se budeme snažit odkoupit a postupně demolovat ze státních subvencí.
 • Odmítáme jakékoli komerční aktivity na Mariánské louce.
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018