Zpět

Jak moc se zvedne cena tepla v příštím roce?

Děčínem se šíří různé nepravdivé informace o tom, že by společnost Termo Děčín měla zvyšovat cenu tepla pro rok 2023 až na trojnásobek.
Byl jsem ujištěn vedením společnosti, že se tyto informace nezakládají na pravdě.

Je logické, že se cena v návaznosti na aktuální dění nějakým způsobem zvedne, ale z mého pohledu ve velmi přijatelných relacích pro občany města. 

Ceník tepla pro nadcházející období byl v minulosti uveřejňován až v polovině prosince. Tentokráte přislíbilo vedení naší teplárenské společnosti, že bude uveřejněn koncem listopadu, aby došlo k uklidnění občanů našeho města v adventní a předvánoční době. Osobně to považuji za správné rozhodnutí. Společnost Termo Děčín, a. s. se chová velmi zodpovědně jak ve vztahu k nákupu komodit, tak ve vztahu ke svým partnerům a odběratelům.

Jiří Skřivánek
člen dozorčí rady
© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR